Livs.se

2013-12-10 kl 09.48

Ny föräldraförsäkring ger 10 procent extra

Från årsskiftet kan samtliga LO-förbunds medlemmar få 10 procent extra av lönen på sin föräldrapenning, under max 180 dagar, när de är föräldralediga. Det har LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om.

Uppgörelsen gäller privatanställda föräldrar inom LO-förbunden, som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal. Tillägget gäller från årsskiftet och är utformat som en försäkring. Det är alltså inte arbetsgivaren som betalar ut ersättningen, utan den enskilde får själv ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. I och med att överenskommelsen är en försäkringslösning kommer det att kostar lika mycket för arbetsgivarna oavsett om de anställer en kvinna eller en man.

I och med föräldrapenningstillägget hoppas parterna att fler män kommer att vara föräldralediga. De extra 10 procenten utfaller bara om man tar ut sin föräldrapenning, den som väljer att inte göra det går därmed miste om pengarna.

I och med uppgörelsen utmönstras föräldralönebestämmelsen i avtalet, då det istället nu utformas som en försäkringslösning.

Läs med om villkoren här >>