Livs.se

2018-12-13 kl 15.25

Information till dig som redan betalar avgiften med autogiro.

Du kan kasta autogiroblanketten, då förbundets bankbyte inte berör dig.