Livs.se

För 1 år sedan

Information till dig som redan betalar avgiften med autogiro.

Du kan kasta autogiroblanketten, då förbundets bankbyte inte berör dig.