Livs.se

2016-08-01 kl 08.16

Turkiet måste återupprätta demokratin!

Försöket till statskupp i Turkiet måste fördömas. Många människor miste livet när grupper den 15 juli genom militär styrka försökte gripa makten och störta demokratin.

Men svaret från den turkiska regeringen är helt oacceptabelt. Kuppförsöket används som en ursäkt för att utrota den demokratiska oppositionen genom ett undantagstillstånd och genom att sätta enorm makt i händerna på president Erdogan, utan någon demokratisk kontroll.

Den turkiska regeringen har genomfört omfattande utrensningar som utöver militärer och poliser drabbat tusentals offentliganställda, häribland många lärare och anställda inom rättsväsendet. Över 60 000 människor uppges gripits, suspenderats eller tvingats lämna sina tjänster. Fackföreningar och andra organisationer har tvingats stänga ned. Amnesty International har rapporterat om att fångar utsätts för tortyr och misshandel.

Press- och yttrandefriheten är under attack när TV- och radiokanaler, nyhetssajter och tidningar tvingats stänga ned. Många journalister har arresterats eller stängts av.

Det som sker är helt oacceptabelt! Turkiet måste helt och fullt respektera de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer. Rättsstaten och de demokratiska institutionerna måste värnas. Dessutom är planerna att återinföra dödsstraffet djupt oroande.

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna måste följas.
Till detta ska läggas oron över situationen för flyktingar i Turkiet, som inte kan anses vara en fristad för utsatta människor som är i behov av skydd.

Hela det internationella samfundet måste stå upp för folkets demokratiska rättigheter och sätta maximalt tryck på Turkiets regering att respektera de grundläggande rättigheterna i internationell och europeisk lag.

EU måste med kraft agera och fördöma Turkiets inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna. Turkiet måste återupprätta demokratin, och både i praktiken och teorin visa respekt för mänskliga rättigheter och rättsstaten.

 
Hans-Olof Nilsson
Förbundsordförande

LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET