Livs.se

2021-07-09 kl 13.29

Det behövs en minister med ansvar för livsmedelsstrategin

När statsminister Stefan Löfven idag presenterade sin ombildade regering stod det klart att näringsministern Ibrahim Baylan även ska ansvara för livsmedelsfrågorna. Posten som landsbygdsminister tillsattes inte.

Tidigare har Jennie Nilsson haft hand om livsmedelsfrågorna men hon avgick inför statministeromröstningen i riksdagen.

– Det är ett misstag att inte tillsätta en landsbygdsminister med ansvar för livsmedelsstrategin, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livs.

Livsmedelsstrategin syftar till att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås. 

– Den tidigare S-ledda regeringens arbete för jobb och en hållbar livsmedelsbransch har varit bra och det är väldigt viktigt att det får fortsatt hög prioritet, säger Eva Guovelin.

Livs ser positivt på strategin i sin helhet och driver på för att den ska leda till att livsmedelsarbetare får stärkta möjligheter till kompetensutveckling och att landets självförsörjningsgrad ska öka.