Livs.se

2010-03-31 kl 13.12

Livs avtal klart, varsel återtagna

Sent på tisdagskvällen sa Livsmedelsarbetareförbundet ja till de opartiska ordförandenas hemställan till ett nytt avtal för 20 000 livsmedelsarbetare inom bland annat bageri, slakteri och mejeri.

– Med avtalet förstärker vi skyddet till återanställning, när arbetsgivarna vill hyra in via bemanningsföretag, säger en nöjd Hans-Olof Nilsson i en kommentar.

– Nu kan arbetsgivarna inte längre godtyckligt använda våra medlemmar i sitt ”schackspel”, fotsätter Nilsson. Avtalet innebär en löneökning som motsvarar andra träffade avtal.

– Jag bedömer att detta avtal säkrar reallönerna, avslutar Nilsson.

Livsmedelsarbetareförbundet har härmed återtagit samtliga varsel om konfliktåtgärder.