Livs.se

2018-05-21 kl 13.10

Låga löner får aldrig bli normen på arbetsmarknaden!

Det är mycket som står på spel i höstens val. Den borgerliga Alliansen har, med stöd av Sverigedemokraterna, kommit med flera förslag som direkt eller indirekt påverkar din lön om förslagen blir verklighet. Ett av förslagen är lagstadgad lägstlön. 

En lagstadgad lägstlön innebär att politikerna bestämmer vad du ska ha i lön. Borgerliga politiker i Alliansen, som idag påstår att våra jobb är enkla och våra löner för höga, skulle påverka löneutvecklingen för livsmedelsarbetare.

Förslaget står helt i strid med den svenska modellen där fackföreningar och arbetsgivare förhandlar om löner och träffar kollektivavtal. Förslaget innebär att parterna på arbetsmarknaden förbjuds att förhandla fram högre lägstlöner.

Lagstadgade lägstlöner försvagar i längden arbetarnas möjlighet att skydda sig mot lönedumpning och legitimerar lönesänkningar. Det finns en stor risk att de låga lönerna blir en norm på arbetsmarknaden. Löner som det knappt går att leva på.

Ytterligare ett förslag från den borgerliga Alliansen är inträdesjobb/lärlingsjobb som sägs rikta sig till unga och nyanlända, men förslaget är en attack på våra ingångslöner.

Allianspartiernas förslag är en tydlig indikation på vad de anser att en livsmedelsarbetare ska tjäna. Det handlar om ca 15 000 kr/månad max 21 000 kr.

Tillsammans med förslaget om försämringar av anställningstryggheten (LAS) förändras maktbalansen på arbetsmarknaden radikalt. Låga löner och otrygga anställningar ökar ojämlikheten. Det är vad som döljer sig bakom Moderaternas nya valslogan, lika för alla. Den klingar väldigt falskt.

Om Alliansens förslag blir verklighet pressas lönerna ned för alla livsmedelsarbetare och otryggheten ökar.

Du är värd en bra lön!
Rösta nej till lönesänkaralliansen!
Rösta för ett schyst Sverige!

Ladda ner som pdf:
Låga löner får aldrig bli normen på arbetsmarknaden!


Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommuner. Då får vi chans att tillsammans påverka hur vi vill att vårt land ska styras de närmaste fyra åren.

Valet är viktigt för det handlar helt enkelt om vilket Sverige vi vill ha. Som fackförening tror och jobbar vi för ett schyst Sverige. Det gör vi för att vi är säkra på att vårt land blir som allra bäst och starkast när alla får möjlighet att vara med. Ett schyst Sverige ställer inte utsatta grupper mot varandra. I ett schyst Sverige behöver vi stå upp för varandra precis som vi står upp för varandra på arbetsplatsen.