Livs.se

2016-10-28 kl 11.15

Krav på ett utrymme på 2,8 % och minst 672 kronor per person och månad!

Idag den 28/10 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam plattform inför 2017 års avtalsförhandlingar. I korthet innebär förslaget 2,8 % i löneökningar och minst 672 kronor för alla som tjänar under 24 000.

– Under 20 år har Industriavtalet levererat reallönehöjningar på 50 procent och samtidigt sett till att svensk industri är konkurrenskraftig internationellt, kommenterar Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.

– Vi vet att våra motparter kommer skrika högt över våra krav och den modell vi valt för att höja de lägsta lönerna. Men faktum är att våra krav ligger helt i linje vad industrin kan bära och det ska definitivt komma våra medlemmar till del, avslutar Nilsson.

Nästa steg är att förslaget till plattform ska behandlas av Livs förbundsmöte den 23 november. Därefter preciseras förbundets förbundsspecifika krav som överlämnas till Livsmedelsföretagen följt av förhandlingsrundor. Målet är att en ny överenskommelse är i hamn senast 31 mars när de gamla avtalen löper ut.

 

Läs pressmeddelandet från Facken inom industrin