Livs.se

2015-12-01 kl 11.17

Sunsalat dumpar löner i Sverige!

Sedan måndagen den 9 november har Livsmedelsarbetareförbundet en pågående konflikt med blockad mot Sunsalats anläggning i Malmö. Anledningen är att Sunsalat vägrar teckna kollektivavtal som garanterar rimliga löner och villkor för de anställda. Arbetsblockad är en facklig stridsåtgärd som är en grundlagsskyddad rätt i Sverige.

Sunsalat producerar sallad och färdigmat – som säljs i matvarubutiker i Danmark. Några av de företag som säljer Sunsalats produkter är Coop, Fötex, Rema 1000, Netto och Irma. Sunsalat hade tidigare produktionsverksamheten i Danmark, men gick då i konkurs. Därefter startades verksamheten i Sverige.

— Sunsalats anställda har idag betydligt sämre löner och villkor än vad som avtalet reglerar. Vi kräver att företaget tecknar kollektivavtal för att de anställda ska garanteras rätta löner och vettiga arbetsvillkor, säger Benny Kolnby, ombudsman för Livsmedelsarbetareförbundet i Malmö.

— Lönen skulle enligt avtal vara ca 20 700 kronor i månaden. Enligt intygande från delar av personalen på Sunsalat så tjänar de mellan 8 000 och 10 000 kronor i månaden. Dessutom tvingas de till gratisarbete genom att inte få ersättning för övertid, jobba utan ersättning första veckan av sin anställning samt att det ska förekomma obligatoriskt arbete på söndagar utan ersättning. De indikationer Livs fått från personalen så har de heller inga anställningsavtal.

— De anställda utnyttjas grovt och har inte alltid kunskap om sina rättigheter. Delar av personalen har även framfört att de är rädda för sin arbetsgivare. De som arbetar på företaget står i en beroendesituation till Sunsalat då många är nyanlända och inte kan svenska språket.

— Sunsalat använder lönedumping i Sverige för att konkurrera på den danska marknaden. Andra livsmedelsföretag, som respekterar arbetsmarknadens spelregler; riskerar att konkurreras ut. Det är i allra högsta grad osunt!

— All försäljning sker i Danmark men produktionsanläggningen är Sverigebaserad. Danska konsumenter köper färdigmat av ett företag vars vinstmaximerande strategi går ut på lönedumpning, avslutar Kolnby.

Det finns starka indikationer om andra missförhållanden på företaget. Livsmedelsarbetareförbundet har därför kontaktat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet. Sunsalat har även polisanmälts.

Bakgrund:
Livsmedelsarbetareförbundet har under en längre tid fört diskussioner med Sunsalat och krävt att kollektivavtal ska tecknas. Företaget har vägrat. Kollektivavtalen reglerar två typer av frågor: löner och allmänna villkor. Regleringen av löner handlar om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner mm. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen.

Kollektivavtalet är också till för att sund konkurrens ska råda mellan företag. Att använda sämre villkor för anställda skapar osund konkurrens. Det drabbar i slutändan de som arbetar i företag med kollektivavtal eftersom deras jobb hotas. Kollektivavtalen garanterar helt enkelt att vi håller lönedumpningen borta från arbetsmarknaden.

Utan kollektivavtal får vi en kapplöpning mot botten där den som erbjuder lägst och sämst ”vinner” medan bra företag riskerar att konkurreras ut. Utan kollektivavtal har vi ingen fungerande arbetsmarknad, därför är kampen för kollektivavtal så viktig.