Livs.se

2018-06-04 kl 10.41

Ha koll på semesterlönen!

Till skillnad från när Livs bildades så är rätten till semester idag en självklarhet. Då, 1896, hade industriarbetare inte ens rätten att vara semesterledig. Semesterlönen ska vara 13,2 % av semesterunderlaget. Semesterunderlaget är all förfallen lön under intjänandeåret. Intjänandeåret är 1 april – 31 mars året närmast före semesteråret. 

I semesterunderlaget ska inte nedanstående räknas med:
– annan semesterlön än sådan som avser sparad semester
– permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester.

Alla våra avtal innehåller skrivningar om semester. Förutom ovanstående finns det en garanterad lägsta semesterlön per dag. För att semestergarantin ska gälla måste du ha varit anställd en viss tid. Skrivningarna skiljer sig åt mellan våra avtal. För att veta vad som gäller för dig så måste du läsa i ditt kollektivavtal.
Om du har varit frånvarande från arbetet och frånvaron är semesterlönegrundande ska semesterunderlaget räknas upp. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro och hur många dagar det gäller finns reglerat i semesterlagens § 17.

För att du ska vara säker på att du ska få rätt semesterlön, det vill säga lönen du får under semesterveckorna, läs ditt kollektivavtal och räkna noga själv eller kontakta din klubb eller region så att du får den ersättning du har rätt till.

Schysta villkor för sommarjobbarna!

För alla som har sitt första sommarjobb är det viktigt att vara med i ett fackförbund. Sommarjobbare kan vara extra utsatta och vågar kanske inte alltid säga ifrån om någonting är fel när det gäller löner och villkor. Kollektivavtalen ska alltid gälla alla!

Läs mer:

Hur räknar jag ut min semesterlön?

Vilken rätt till semester har jag?

Kollektivavtal