Hur räknar jag ut min semesterlön?

I semesterunderlaget ska inte nedanstående räknas med:

  • annan semesterlön än sådan som avser sparad semester
  • permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester

Alla våra avtal innehåller skrivningar om semester. Förutom ovanstående finns det en garanterad lägsta semesterlön per dag. För att semestergarantin ska gälla måste du ha varit anställd en viss tid. Skrivningarna skiljer sig åt mellan våra avtal. För att veta vad som gäller för dig så måste du läsa i ditt kollektivavtal.

Om du har varit frånvarande från arbetet och frånvaron är semesterlönegrundande ska semesterunderlaget räknas upp. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro och hur många dagar det gäller finns reglerat i semesterlagens § 17.