Hur lång är uppsägningstiden om jag säger upp mig själv?

Har du en tillsvidareanställning och du säger upp dig från ditt arbete är uppsägningstiden en månad.

Men anställningsformen kan påverka din uppsägningstid. I de flesta av våra kollektivavtal har den som har en tidsbegränsad anställning en uppsägningstid på 14 dagar. Detsamma gäller om arbetsgivaren avbryter en tidsbegränsad anställning.