Livs.se

2017-09-13 kl 14.10

Livs avser lämna Nordea

Livsmedelsarbetareförbundets förbundsstyrelse fattade idag den 13 september ett inriktningsbeslut att lämna Nordea som huvudbank.

Bakgrunden är att Nordeas styrelse aviserat att de planerar en flytt av Nordeas huvudkontor till Finland. Nordeas flyttplaner beror på att de nu inte vill betala de så kallade resolutionsavgifterna som fungerar som en buffert vid bankkriser.

– Det är viktigt att vår huvudbank är en svensk bank och en bank som respekterar politiska beslut. Det är svenska folket och våra medlemmar som genom skattemedel har räddat bankerna vid tidigare bankkriser och det är därför högst rimligt att bankerna är med och bidrar till de nödvändiga buffertar som krävs, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin i en kommentar till beslutet.

– Vi kommer att utreda konsekvenserna av att byta huvudbank och därefter fatta ett definitivt beslut i frågan, avslutar Eva Guovelin.