Livs.se

2020-01-02 kl 08.00

Medlemsavgifter i Livs från och med den 1 januari 2020

Från den 1 januari ändras medlemsavgifterna samtidigt som inkomstklasserna justeras. De nya avgifterna är:
Månadsinkomst Medlemsavgift
0- 6 600 kr 168 kr
6 601 – 10 180 395 kr
10 181 – 15 850 515 kr
15 851 – 23 100 590 kr
23 101 – 660 kr

I medlemsavgiften till förbundet ingår medlemsavgiften till a-kassan.

Avgifterna till pensionärsmedlemmar är oförändrade:

Avgifter för pensionärer
132 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.
302 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring (erbjuds inte längre).
972 kr/år för pensionärer med GF 38 000
(erbjuds inte längre).