Livs.se

2017-11-24 kl 14.59

Dags för en internationell konvention mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna

Den 25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Kvinnor utsätts ständigt för sexuella trakasserier och fysiska övergrepp på sina arbetsplatser runt om i hela världen. Det är en mycket allvarlig systematisk könsdiskriminering som vilar på hot och våld. 35 procent av världens kvinnor utsätts för sexuella trakasserier eller våld på sina arbeten visar en studie från världsfacket ITUC.

Det behövs ett internationellt rättsligt ramverk i form av en ILO-konvention för att skydda kvinnor mot sexuella trakasserier på sina arbetsplatser över hela världen.

Frågan om en konvention mot sexuella trakasserier på arbetet ska diskuteras på ILOs internationella arbetskonferens i juni 2018. Men tyvärr vägrar många regeringar och arbetsgivare att ställa upp på att en konvention ska utvecklas.

Att motverka sexuella trakasserier och andra former av könsrelaterat våld på arbetsplatserna har i många år varit ett högprioriterat krav för Livs internationella fackliga organisation IUL.

I IUL:s jämställdhetshandbok från 2007:

”Sexuella trakasserier är ingen ‘privat’ fråga. Inte heller är det en ‘kvinnofråga’. Det är ett övergrepp och är oacceptabelt oavsett vem som begår det. Kampen mot sexuella trakasserier handlar om alla arbetstagares rätt att slippa trakasserier – och därför är det en facklig fråga.”

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november är dagen när vi sätter ljus på denna allvarliga och angelägna fråga. Det måste vidtas omfattande och långtgående åtgärder för att tvinga regeringar, arbetsgivare och våra egna medlemmar att stoppa varje form av våld mot kvinnor.

Läs mer på IULs hemsida.