Livs.se

2020-08-28 kl 10.07

Svik inte arbetarna på Polarbröd, Annie Lööf

Våra medlemmar riskerar arbetslöshet på grund av en tragisk brand, inte för att de inte vill jobba. De har ett stort behov av en trygg a-kassa och bra omställningsmöjligheter. Så Annie Lööf – svik inte Älvsbyn!

Debattartikel publicerad på Aftonbladet Debatt den 27 augusti 2020

Den fruktansvärda branden på Polarbröd i Älvsbyn totalförstörde en arbetsplats för ca 270 personer. Flera jobb i leverantörskedjan påverkas också. Det är ett hårt slag för företaget, för de anställda och för hela bygden. Ett antal visstidsanställda har redan fått besked om att de förlorar sina anställningar.
Branden visar, precis som coronapandemin synliggjort, hur sårbart vårt samhälle är och hur viktigt det är med fungerande trygghetssystem.

Stor oro för framtiden

Utöver chocken och sorgen av att arbetsplatsen brunnit ner lever våra medlemmar nu med en stor oro för jobben och den framtida försörjningen. De vill inget hellre än att få arbeta och göra rätt för sig och även om företaget tydligt visat att de har ambitionen att återuppbygga fabriken är framtiden mycket oviss.

Det kommer att ta lång tid att bygga en helt ny fabrik. Att då samtidigt behöva oroa sig för sin försörjning, oroa sig för vardagens räkningar, betala för mat och boende, det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Sämre a-kassa än EU-genomsnittet

Ersättningen vid arbetslöshet är sämre än genomsnittet i EU. Inte ens 30 procent av de arbetslösa får en ersättning som motsvarar 80 procent av inkomsten.

I spåren av corona har a-kassan förstärkts och taket för den inkomstrelaterade ersättning har höjts. Det innebär att ersättningen är högst 1 200 kronor per dag de första hundra dagarna och därefter 1 000 kr per dag. Höjningen är tillfällig och gäller fram till den 3 januari 2021.
Det krävdes en pandemi för att politikerna äntligen skulle inse behovet av en tryggare ersättning från a-kassan.

En återgång vore ett hån

Nu vill regeringens borgerliga samarbetspartier med Annie Lööf i spetsen återgå till de tidigare lägre nivåerna. Det är ett hån mot de som nu riskerar att förlora sina jobb i Älvsbyn.

Att bli arbetslös i Sverige ska inte innebära att människor tvingas lämna hus och hem eller hamna i en ekonomisk misär. Sänker vi a-kassans ersättningsnivåer får vi ett otryggare samhälle och ett mer ojämlikt Sverige. Det skulle underminera förtroendet för försäkringssystemen.

Vi är flexibla

Våra medlemmar riskerar arbetslöshet på grund av en tragisk brand, inte för att de inte vill jobba. De är stolta yrkesarbetare som är beredda till omställning och flexibilitet. Det kommer att vara svårt att få ett nytt jobb i Älvsbyn, precis som i många andra landsbygdskommuner i vårt avlånga land.

Det finns ett stort behov av en trygg a-kassa och bra omställningsmöjligheter. Så Annie Lööf – svik inte Älvsbyn! Ta ditt politiska ansvar och se till att vi har en a-kassa som inte orättvist straffar arbetslösa!

Eva Guovelin, ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet