Livs.se

2019-10-23 kl 13.46

Livs sa ja till de gemensamma kraven

– Vi tycker att det är väldigt bra att de gemensamma kraven innehåller en låglönesatsning på samma sätt som i förra avtalsrörelsen, säger Livs ordförande Eva Guovelin. Det är en modell som gynnar våra medlemmar inte minst kvinnorna.

– Att ställa upp på en samordning är tufft för alla förbund eftersom den utgår från fler än det egna förbundets medlemmar. Livs bidrar till den gemensamma styrkan och får också stöd från de andra förbunden. Det är det som är solidaritet, fortsätter Eva Guovelin. Det är en stor besvikelse att inte alla förbund står bakom kraven.
– Det här är ett första steg i samordningsprocessen inom LO och det återstår att komplettera kraven med nivån för löneökningarna. Därefter kommer vår förbundsstyrelse och vårt förbundsmöte att ta ställning till de gemensamma kraven i sin helhet, avslutar Eva Guovelin.
I korthet innebär de gemensamma kraven en låglönesatsning och därutöver finns krav på att det som inbetalas till avtalspension ska redovisas på lönespecifikationerna, stärkt skydd mot sexuella trakasserier, stärkt anpassning och rehabilitering och villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.