Livs.se

2023-06-30 kl 10.05

Höjd åldersgräns i flera avtalsförsäkringar!

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att höja åldersgränsen från 65 till 66 år i flera av de kollektivavtalade försäkringarna.

När pensionsåldern höjdes till 66 år vid årsskiftet innebar det att många som fått sjukersättning från AGS beviljad, men fyllt 65 år under 2023, tappade ersättning. Nu är parterna överens om att anpassa åldersgränsen. De som tidigare beviljats, men stått utan ersättning från januari 2023, kommer att få den retroaktivt.

Höjningen till 66 år avser försäkringarna AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring), TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och TGL (Tjänstegruppliv). Åldersgränsen för AGS och TFA höjs retroaktivt från 1 januari 2023. Ändringen för TGL börjar gälla från och med 1 juli 2023. 

Under hösten kommer LO att fortsätta förhandla om resterande försäkringar.