Livs.se

2017-11-22 kl 20.34

Livs har sagt ja till principöverenskommelse om etableringsjobb

Livs har tillsammans med flera andra LO-förbund tecknat en principöverenskommelse om etableringsjobb med arbetsgivarna. Överenskommelsen syftar till att nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.

– Vi ser positivt på att nyanlända och långtidsarbetslösa får en bra möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande. Nu är det viktigt att staten bidrar med resurser och utbildningsinsatser.

I korthet innebär överenskommelsen följande:

  • Nyanlända och långtidsarbetslösa kan erbjudas en visstidsanställning (etableringsjobb) på heltid under två år.
  • Lönen från arbetsgivaren ska vara 8 000 kronor/månad och tanken är den anställde utöver det får ett etableringsbidrag från staten, så att den totala inkomsten motsvarar kollektivavtalade lägsta löner.
  • Den som har ett etableringsjobb ska också få utbildning i svenska och annan yrkesutbildning som krävs för fortsatt anställning.
  • Etableringsjobb kan bara erbjudas på företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och som har kollektivavtal.

Nästa steg är förhandlingar med regeringen om vad staten ska bidra med i form av utbildningsinsatser och etableringsbidrag till den enskilde. Efter det ska branschvisa avtal träffas med arbetsgivarna.