Livs.se

2016-02-12 kl 08.30

Sluta sabotera avtalsförhandlingarna!

— Livsmedelsarbetareförbundet ser med stor oro på hur samtliga borgerliga partier nu försöker styra avtalsrörelsen genom att hota med lagstiftning om inte ingångslönerna sänks, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

— Vi förhandlar aldrig om att göra livsmedelsarbetarna fattigare och tar kraftigt avstånd från det politiska etablissemangets försök att försämra livsvillkoren för anställda i livsmedelsindustrin. Och det gäller alla som redan arbetar eller som kommer att arbeta i industrin, oavsett vilken ålder man har eller var man är född.

— Varje dag är en kamp för kollektivavtal för våra medlemmar. Kollektivavtal som inte bara garanterar en lön man kan leva på utan också försäkringar på arbetsplatsen och en drägligare pension när den dagen kommer.

— Det vore mera samhällsnyttigt om åtminstone de som kallar sig liberaler inte motarbetar utan tvärtom stödjer denna kamp för löntagarnas rättigheter, avslutar Hans-Olof Nilsson.