Livs.se

2012-12-19 kl 09.46

Ökade reallöner – Livs krav i den kommande avtalsrörelsen

På onsdagen den 19 december överlämnade Livsmedelsarbetareförbundet sina avtalskrav till sin motpart Livsmedelsföretagen.

I korthet innebär kraven:
Att avtalet ska vara ettårigt och ska ge reallöneökningar. Lönekraven är 2,8 procent men minst 700 kronor i månaden vilket motsvarar en löneökning på drygt 4 kr/timme.
Att föräldralön/föräldrapenningstillägg ska utges i sex månader och ge en inkomstutfyllnad upp till 90 procent av lönen.
– Våra krav är modesta och är i linje med LO-samordningen, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.