Livs.se

2020-09-25 kl 13.04

"Djup pessimism som inte stämmer"

Företrädare för svensk industris arbetsgivare har drabbats av en avgrundsdjup pessimism. I svaret på Facken inom industrins debattartikel målar de utvecklingen för industrin i nattsvarta färger – men bilden måste nyanseras.

Slutreplik från den 24 september 2020 från Livs och de övriga facken inom industrin i debatt med arbetsgivarförbund på SvD Debatt.

När coronakrisen slog till var läget gott i svensk industri. Svensk konkurrenskraft hade stärkts tydligt. Vi har de senaste åren sett stigande investeringar och industriproduktion, tydligt sjunkande relativa arbetskraftskostnad och en god lönsamhet. Fram till och med 2019 har kostnadsläget för svensk industri jämfört med omvärlden fortsatt att förbättras.

Uppgången i tillväxten både i omvärlden och i Sverige de senaste månaderna gör att efterfrågan nu är på god väg tillbaka i många branscher. Våra medlemmar på industriföretagen vittnar om att återhämtningen hittills har gått betydligt snabbare än vad prognosmakare bedömde i våras.

Svensk industri ser ut att ha klarat krisen minst lika bra som i viktiga konkurrentländer. Utfallet hittills tyder på att svensk industri haft en något mindre nedgång i produktionen än i övriga Europa. Även återhämtningen verkar gå något snabbare för svensk industri så här långt.

De ekonomisk politiska åtgärderna för att motverka effekterna av pandemin har varit massiva och saknar tidigare motstycke, något som både kunnat mildra krisens förlopp och kan underlätta återhämtningen. Krisstöden har varit viktiga och hjälpt företagen att övervintra krisen vilket gör att man snabbt kan komma igång nu när hjulen börjar rulla igen.

Coronakrisen har alltså goda förutsättningar att bli relativt kortvarig, till exempel i jämförelse med finanskrisen. Krisen är inte utlöst av underliggande ekonomiska obalanser som tar lång tid att rätta till.

Men arbetsgivarna menar i sin artikel att produktionen och konjunkturen befinner sig några meter från botten på världens djupaste djuphavsgrav, Marianergraven. Vi hoppas att de andas lugnt och sansat där nere i sina ubåtar och inte drabbas av panik. Facken inom industrins mål är att nå en löneökningstakt som främjar en så bra återhämtning i svensk ekonomi och industri som möjligt. Lönebildningen är en faktor som kan ge stöd för den fortsatta återhämtningen. Ökade reallöner kan spela en viktig roll under kommande år.

Marie Nilsson

förbundsordförande IF Metall

Eva Guovelin

förbundsordförande Livs

Martin Linder 

förbundsordförande Unionen

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Per-Olof Sjöö

förbundsordförande GS