Livs.se

2012-05-18 kl 11.22

Livs ordförande omvald som global president

På IULs, den internationella unionen för livsmedelsarbetare, lantarbetare och arbetare inom hotell och restaurang, kongress i Geneve omvaldes idag Hans-Olof Nilsson enhälligt till dess president.

– Det är en stor ära att få fortsatt förtroende att vara delaktig i den viktiga globala kampen, säger Nilsson i en kommentar.

– Vi har många viktiga frågor framför oss, inte minst frågan om otrygga anställningar, fortsätter Nilsson. Många av IULs ca 11 miljoner medlemmar har idag inga fasta jobb med allt vad det innebär, inte minst oron över att inte kunna försörja sin familj.

Läs mer på IULs hemsida