Livs.se

2010-11-25 kl 13.34

Livs behåller inkomstförsäkring

Livs förbundsmöte beslöt på torsdagens verksamhets- och budgetmöte att bibehålla inkomstförsäkringen på 200 dagar.

Torsdagen den 25 november samlades Livs förbundsmöte för att ta ställning till verksamhetsplan och budget för 2011.

En av de heta frågorna var förbundets inkomstförsäkring som infördes 1 april 2007 efter regeringen Reinfeldts försämringar av a-kassan. När Livs tecknade en kollektiv inkomstförsäkring med Folksam för sina medlemmar var man det första förbundet inom LO-familjen som tog steget.

Försäkringen garanterade alla medlemmar 80 procent i ersättning de första 200 dagarna av en arbetslöshetsperiod. Förbundet beslöt sig också för att det skulle gälla oavsett medlemmarnas inkomst före arbetslösheten.

När försäkringen tecknades beräknades endast 30 procent av medlemmarna ligga över brytpunkten för att ”slå i taket” på a-kassan. Den genomsnittliga längden en medlem behövde gå arbetslös var 22 dagar. Livs kunde därför införa försäkringen utan att höja avgiften.

Idag tre år senare ligger i stort sett alla medlemmar som jobbar heltid över brytpunkten och får därmed utan inkomstförsäkringen inte heller 80 procent i a-kassa. Den genomsnittliga längden på arbetslösheten har också ökat till 169 dagar.

Det har här fått till följd att försäkringen blivit mycket dyrare, men naturligtvis också mera nödvändig. En bibehållen försäkring beräknades därför kosta Livs 11 mkr eller 38 kr per medlem och månad under 2011.

Livs förbundsstyrelse hade därför förslag på att sänka antalet ersättningsdagar till 100 för att på så sätt spara. Livs förbundsmöte gjorde däremot en annan bedömning och beslöt att bibehålla de nuvarande försäkringsvillkoren. Det innebär dock att avgiften behöver höjas med 30 kr per månad fr.o.m. 2011.

– Sällan är det väl så att en förbundsstyrelse blir glad åt att bli överkörd, men så var fallet den här gången. Solidariteten med arbetskamrater som blir arbetslösa är väldigt stor bland förbundets medlemmar och när regeringen Reinfeldt sviker livsmedelsarbetarna visar vi att vi tar hand om varandra, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

– Vi anser visserligen att det är fel att vi som tillhör en väldigt utsatt bransch själva i så stor utsträckning ska behöva bära kostnaderna för strukturomvandlingar och en stenhård internationell konkurrens. Det borde vara en gemensam angelägenhet för svenska skattebetalare. Men Livs medlemmar kan i alla fall fortfarande vara säkra på att man slipper svälta under arbetslösheten, avslutar Nilsson.