Nyheter

2022-10-31 kl 16.27

Facken inom industrins förslag till avtalsplattform 2023

Idag presenterade Livs tillsammans med Facken inom industrin de gemensamma kraven inför avtalsrörelsen 2023. Kravet inkluderar en uppväxlad löneökningstakt, avsättningar till deltidspension/flexpension och en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner samt en låglönesatsning. Under presskonferensen presenterades även den siffra som sätter märket för resterande arbetsmarknad. Facken inom industrin kräver löneökningar på 4,4 procent.

2022-10-31 kl 08.03

Livs och Facken inom industrin: ”Lönekraven får inte driva upp inflationen ytterligare”

Idag skriver Livs förbundsordförande Eva Guovelin tillsammans med de andra förbundsordförandena i Facken inom industrin om de gemensamma kraven inför avtalsrörelsen 2023. Tre utgångspunkter ligger till grund för bedömningen - stärkt svensk konkurrenskraft, en god utveckling på arbetsmarknaden och inflationsmålet.

2022-10-21 kl 12.44

Livs och Facken inom industrin: ”Industrins klimatomställning är nödvändig!”

2022-09-02 kl 18.23

Öppet brev till Sveriges skyddsombud

I ett öppet brev till Sveriges skyddsombud skriver biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson om hur viktigt det är att skyddsombudens roll värnas. Skyddsombuden har en ovärderlig roll när det kommer till att förebygga allvarliga arbetsplatsolyckor, ohälsa och sjukdomar skapade av en ohållbar arbetsmiljö. Socialdemokraterna försvarar skyddsombudens roll, medan Sverigedemokraterna och Moderaterna ifrågasätter den. Därmed hotas skyddsombudens framtid i valet. Livsmedelsarbete ska utföras utan risk för liv och hälsa, därför måste vi värna skyddsombuden.

2022-06-03 kl 13.30

Livs välkomnar ny utredning om hårdare kontroller vid offentlig upphandling

Idag presenterade regeringen att de tillsätter en ny utredning om hur offentlig upphandling kan bli ett kraftfullare verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet. Det är en utredning som Livs välkomnar.

2022-05-11 kl 08.46

Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri

Livs förbundsordförande Eva Guovelin skriver tillsammans med parterna i Industrirådet om industrins behov av infrastruktur. För att bibehålla en svensk industri som är konkurrenskraftig och stark, för en grön omställning samt för Sveriges beredskap ser Industrirådet att regeringen bör prioritera tre områden - underhåll av befintlig infrastruktur, elektrifiering och en ny isbrytarflotta.

2022-04-26 kl 11.21

Fira första maj med Livs!

Kom och fira arbetarrörelsens högtidsdag den första maj med Livs! På söndag samlas representanter från Livsmedelsarbetareförbundet runtom i landet för att demonstrera tillsammans. Det är den första fysiska träffen på två år. På många håll är Livs med i Socialdemokraternas firande. I år är det valår och därmed extra viktigt att vi är med och höjer våra röster!

2022-03-18 kl 10.24

Livs och Facken inom industrin: ”Industriavtalet bidrar till stabilitet i en orolig tid”

I år fyller industriavtalet 25 år. Livs ordförande, tillsammans med dem andra ordförandena inom Facken inom industrin, skriver om industriavtalets framgångsrika resa, hur det bidrar till stabilitet samt vilka framtida utmaningar som finns.

2021-11-30 kl 18.59

Livs och Livsmedelsföretagen: Ingen brist på utmaningar för en ny landsbygdsminister

När Magdalena Andersson idag presenterade sin regering har Sverige åter fått en landsbygdsminister med ansvar för livsmedelsfrågor. Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen välkomnar gemensamt Anna-Caren Sätherberg till en av Sveriges viktigaste och mest dynamiska industrier.

2021-11-26 kl 11.06

Livs återupptar samarbetet