Nyheter

För 1 år sedan

Aftonbladet granskar Livs

Aftonbladet har ställt frågor som rör tillfällen när Livs är representerade utanför Norden mellan 1/1 2016 och fram till och med 2018. Förbundet följer det uppdragsreglemente och de regler kring representation som beslutas av förbundsmötet. Ingen semester har tagits i anslutning till tjänsteresor utomlands och inga medföljande har deltagit. Förbundet redovisar följande till Aftonbladet: IULs […]

För 1 år sedan

Information till dig som redan betalar avgiften med autogiro.

Du kan kasta autogiroblanketten, då förbundets bankbyte inte berör dig.

För 1 år sedan

Ny medlemsförmån!

Vi presenterar nu en ny medlemsförmån, hälsoverktyget PriusHealth. Mer information finner du på Mina Sidor. Har du glömt din inloggning till Mina Sidor, följ instruktionen gällande glömt lösenord.

För 1 år sedan

Föräldrapenningtillägg ger mer i plånboken

Ett föräldrapenningtillägg ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig, förutom den ersättning du redan får från   Försäkringskassan. Och om du tjänar mer än försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket. Förutsättningen är att din nuvarande arbetsgivare har kollektivavtal och att du har arbetat där […]

För 1 år sedan

Finska Livs utlyser politisk strejk!

Livsmedelsarbetareförbundet stödjer fackförbundet SEL, den finska motsvarigheten till Livs, och de 4500 livsmedelsarbetare  i Finland som genom en politisk strejk den 3 oktober står upp för anställningstryggheten. – Vi står helt bakom SEL i deras ståndpunkt att inte acceptera en försvagning av ett skydd som är av avgörande betydelse för arbetstagarna. Det är ett angrepp […]

För 1 år sedan

Livs säger inte upp det tredje avtalsåret

I det treåriga avtal som tecknades 2017 finns en möjlighet för parterna att säga upp det sista året om det sker före den 30 september i år. Livs förbundsmöte fattade enhälligt beslut om att inte säga upp det sista avtalsåret. – Utifrån de ekonomiska förutsättningarna och det som går att förutse för den resterande delen […]

För 1 år sedan

Glädjande besked från regeringen som tryggar jobben i livsmedelsbranschen!

Eva Guovelin, Livs förbundsordförande, medverkade vid regeringens presskonferens där beskedet gavs att det ska vara obligatoriskt i offentlig upphandling av kött och fågel att ställa krav som minst motsvarar det som gäller för svenska livsmedelsföretag när det gäller djuromsorg och låg grad av antibiotikaanvändning. – Det är glädjande att vi har en regering som visar […]

För 1 år sedan

Livs på Europride

Europride går av stapeln i Stockholm 27/7-5/8 och Göteborg 14-19/8. Alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning, könsidentitet och tillhörighet. Alla ska ha den självklara rätten att älska vem man vill och vara sig själv. Vi accepterar aldrig diskriminering och trakasserier av våra medlemmar, på våra arbetsplatser eller i samhället i stort. Vi […]

För 1 år sedan

Rösta för en trygg arbetsmarknad!

Socialdemokraterna går till val med tio förslag som ökar tryggheten på svensk arbetsmarknad. Moderaterna går till val på försämrad anställningstrygghet och lagstiftade lägre löner. Det handlar om trygghet för vanligt folk. Vad väljer du?   Läs Socialdemokraternas förslag!  

För 1 år sedan

Stoppa slakten av lönsamma fabriker! Satsa på fler och bättre jobb i livsmedelsindustrin!

Vi har upplevt det gång på gång. Nomad Foods köpte den lönsamma och framtidsinriktade Findusfabriken Bjuv för att lägga ned den och flytta ut produktionen till Reken i Tyskland. Cloetta flyttade ut produktionen vid Läkerolfabriken i Gävle till Levice i Slovakien. Nu ska den norske ägaren Orkla flytta ut Göteborgs Kex till Riga i Lettland.  […]