Livs.se

2019-07-08 kl 16.44

1930-talet

Ett yrke går ur tiden

I början av 1930-talet övergick bryggeriindustrin till annan förslutning av glasflaskorna. Patentkorken, som den kallades, blev till förfång för korkarbetarna. 

Vid 1931 års bryggeriarbetarekongress föreslog denna yrkesgrupp ett uttalande, som måste ses som ett desperat försök att rädda jobben: "Då en del bryggerier samt vattenfabriker gått in för användande av patentkork, vilket inverkar menligt för korkarbetarna, få vi anhålla att kongressen ville uttala, att utkörare icke framhålla eller agitera för patentkorken utan i görligaste mån framhålla naturkorkens bättre naturliga förutsättningar framför patentkorken." Kongressen antog uttalandet.

Ekonomisk världskris

Svår arbetslöshet, 26% i Sverige utan jobb. Fem arbetare skjuts i Ådalen. Ådalen - en skamfläck i historien!

Den 14 maj 1931 skedde de fruktansvärda skotten i Lunde i Ådalen, där fem arbetare sköts ihjäl under en demonstration. Detta gav kongressen anledning att göra ett kraftfullt uttalande mot såväl myndigheter som borgarpressen, som lade skulden på arbetarna själva.

S går fram med reformer

1932 Kreugerkraschen. Per Albin Hansson bildar regering. Nytt socialdemokratiskt program, inleder 1930-talets reformpolitik. I en socialdemokratisk partimotion till riksdagen 1930 konstateras att arbetslösheten tycks vara permanent och okänslig för konjunktursvängningar. 

Partiet fann det angeläget att skapa ett krisprogram, En aktiv arbetsmarknadspolitik tar här sin början. En efterfrågehöjande politik föreslogs i en ny partimotion 1932. Programmet leder fram till seger i 1932 års val och 44 år av oavbrutet regeringsinnehav fram till 1976.

Debatt om arbetslöshet

1934 Arbetslöshetsförsäkring. Arbetslösheten var det stora debattämnet inom förbundet under 30-talet.

I Mål och Medel förekom många inlägg om hur arbetslösheten borde angripas. Arbetstidsförkortning var ett medel som gärna togs fram.

Gifta kvinnor med arbete i produktionen blev måltavla för de manliga medlemmarna. I en rad artiklar hävdades att gifta kvinnor borde stanna hemma, till förmån för manliga familjeförsörjare. De gifta kvinnorna hade ju sin försörjning genom familjefadern och borde nöja sig med detta. Kvinnorna blev inte svaret skyldiga, utan gick till motattack.

Stram krispolitik

Sedan andra världskrigets inledning hade Sverige en samlingsregering. En stram krispolitik hade införts. Detta tvingade arbetsmarknadens parter till central samordning, för att reglera de så kallade ramavtalen i enlighet med regeringens och myndigheternas önskan. Det rådde brist på de flesta varor och dyrtidstillägg infördes i avtalen, genom speciell indexberäkning.

1935 Lag om folkpension.
1938 Saltsjöbadsavtalet, 2 veckors semester, folktandvård, 1 maj allmän helgdag.
1939 Andra världskriget bryter ut.

 

Per-Albin Hansson blev statsminister 1932.