Livs.se

2019-07-08 kl 17.42

1980-talet

Vägen in i samhället

Det var vanligt att invandrare sökte sig till branscher inom vårt förbund. Varje större arbetsplats hade någon arbetare från annat land som på ett naturligt sätt flöt in i arbetslaget. 

Man talade knappast om invandrare, benämnde dem inte som grupp utan lät de enskilda människorna känna att de behövdes. Det betydde samtidigt att myndigheter och arbetsgivare överlät mycket av ansvaret för integreringen till arbetskamraterna eller ytterst till den enskilde individen. 

Det ankom på den nye att göra sig förstådd, att ansvara för sig själv och på ett lämpligt sätt hitta en väg in i det svenska samhället. Språket var många gånger det största hindret. Däremot var inte de kulturella skillnaderna så stora att de vållade problem, många av de nya kunde också genom föreningsliv eller organiserade sammanslutningar bevara sina egna traditioner.

Nästan hundra språkgrupper inom Livs

I mitten av 80-talet hade nästan 30 procent av Livs medlemmar invandrarbakgrund med närmare hundra språkgrupper representerade. Förbundet fick till stor del inrikta sig på att utbilda arbetsplatstolkar, för att åtminstone nå de större språkgrupperna.

Invandrare i Sverige har lagstadgad rätt till undervisning i svenska språket. Ett sätt att kringgå lagen och problemet var att enbart anställa svensktalande arbetskraft.

För att sprida kunskap om lagen projektanställde förbundet personer från stora språkområden, som såg till att medlemmarnas rätt till språkutbildning togs tillvara. Ändå kunde en undersökning i slutet av 70-talet visa att ungefär en tredjedel av medlemmar som varit berättigade till svenskundervisning inte fått det. 1980 58.857 medlemmar i Livs. Storkonflikt, 750.000 i LO lockoutas, 100.000 strejkar.

Framsynt program för näringspolitiken

Det näringspolitiska program, som presenterades vid kongressen 1981, kan betecknas som ett av de mest framsynta och viktigaste ställningstaganden förbundet någonsin gjort. En mer ambitiös helhetsbild av livsmedelskedjan, från producent till konsument- och exportled, har knappast framställts i landet. 

Att programmet inte enbart bevakade det fackliga perspektivet utan även dessutom tog hänsyn till hela samhällsutvecklingen, tyder på ett nytänkande i den fackliga rörelsen som var, och fortfarande är, unikt. Programmet blev också mycket uppmärksammat och låg till grund för en total genomlysning av hela livsmedelspolitiken.

1983 Stora insatser mot ungdomsarbetslöshet.
1985 62.818 medlemmar i Livs.
1986 Olof Palme mördas.