Kongresshandlingar

Här är handlingarna inför Livs kongress den 22–26 oktober 2021. Kongressen ska behandla 114 motioner och utlåtanden samt 3 rapporter. Kongressen ska välja förbundsledning, förbundsstyrelse, förbundsmöte, revisorer och valberedning. 

Alla handlingar till kongressen finns i ett digitalt mötessystem som alla kongressombud får tillgång till. Kongresshandlingarna kommer inte att tryckas.

Tips!
  • Innehållsförteckningarna är klickbara och länkade så att du kommer direkt till avsedd sida. 
  • På varje sida, i det övre högra hörnet, finns en länk HEM. När du klickar på den kommer du tillbaka till innehållsförteckningen.
Dag- och arbetsordning samt häftet Så går det till

Motioner och utlåtanden

Här finns de 114 motioner som skickats in till kongressen. Motionerna har delats in utifrån ämnesområdena Organisationen, Omvärlden och Arbetsplatsen. Förbundsstyrelsen har behandlat motionerna och lagt förslag till beslut.

Rapporter samt övriga handlingar

Kongressprotokoll 

Protokoll_omslag.jpg