Studier under arbetslöshet

Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte får utgå samtidigt som man studerar, eftersom man då inte anses vara arbetslös. Vissa undantag finns.

För att ersättning skall kunna utgå krävs att grundvillkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. Du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Du måste aktivt söka arbete och det får inte finnas något som hindrar dig att anta ett arbetserbjudande. Du måste ansöka hos kassan för att eventuellt kunna få studera under arbetslösheten.