Frågor och svar

Hur ofta och när får jag ersättning från a-kassan?

Kassan har utbetalning varje torsdag under helgfria veckor. Vid helgdagar kan utbetalningsdagen komma att flyttas till närmaste vardag.

Hur länge får jag ersättning?

Du får ersättning i 300 ersättningsdagar och för varje vecka betalas max 5 ersättningsdagar.

Kan jag få ersättning om jag arbetar?

Ja, du kan få fyllnadsersättning om du har ett arbete i mindre omfattning än det du hade innan du blev arbetslös. För den som har ett deltidsarbete gäller särskilda regler.

Får jag studera samtidigt som jag får ersättning?

Nej, normalt får du inte studera och få arbetslöshetsersättning samtidigt. Men det finns undantag, kontakta därför a-kassan för mer information eller läs under ”Regler och villkor”.

Får jag starta eget företag i liten skala och samtidigt få a-kasseersättning?

Nej.

Får jag ersättning när jag blir sjuk?

Nej. Du skall anmäla sjukdom hos försäkringskassan. Det är försäkringskassan som betalar ut sjukpenning till dig om du är arbetslös.

Får jag arbetslöshetsersättning om jag får sjukersättning?

Om du får ¼ eller ½ sjukersättning kan du få ersättning. Om du får ¾ sjukersättning kan du inte få ersättning.

Betalar jag skatt på min arbetslöshetsersättning?

Ja.

Är ersättningen pensionsgrundande?

Ja.

Jag har inte fått inbetalningskort för medlemsavgiften, vad ska jag göra? 

Du kan alltid använda ett inbetalningskort som du fått tidigare under 2023.

Har du problem med att logga in på Mina sidor? Läs mer här