Ersättning

Inkomstbaserad ersättning

Du ska uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Högsta dagpenningen som betalas ut är 1 200 kronor per dag brutto under de första 100 ersättningsdagarna. Från dag 201-300 i ersättningsperioden är den högsta dagpenningen 1 000 kronor per dag brutto, detsamma gäller dig som har barn under 18 år (dag 301-450).

Rätt till grundersättning

Om du är medlem i en a-kassa och endast uppfyller ett arbetsvillkor, kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen är då högst 510 kronor per dag. Du kan få högsta grundersättning om du arbetat heltid under de senaste 12 arbetade månaderna. Har du inte arbetat heltid under 12 månader, sänks ersättningen motsvarande din arbetade tid. 

Om du uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning beviljar arbetslöshetskassan dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättning betalas högst ut för fem dagar per vecka. Som ersättningsdagar räknas även de dagar då du får aktivitetsstöd. Innan ersättning betalas ut första gången, har du en karens på 2 ersättningsdagar. Karensen dras en gång per ersättningsperiod. För att få en ny ersättningsperiod skall du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Ersättningsperiod

Om du uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning beviljar arbetslöshetskassan dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättning betalas högst ut för fem dagar per vecka. Som ersättningsdagar räknas även de dagar då du får aktivitetsstöd. Innan ersättning betalas ut första gången, har du en karens på 2 ersättningsdagar. Karensen dras en gång per ersättningsperiod.
För att få en ny ersättningsperiod skall du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.