Felaktiga datum på betalningsavier för medlemsavgiften

I början av augusti gick det av okänd anledning ut avier för medlemsavgifter daterade augusti med sista betaldatum i juli.

Vi håller på och utreder vad det kan bero på.

Medlemsavgiften för augusti ska vara betald senast 28 augusti.

Om du saknar avi så kan du alltid använda en tidigare avi från 2023 då det är samma OCR-nummer.