Riksdagen förlänger lättnaden i arbetsvillkoret och karensvillkoret

Regeländringarna kommer att fortsätta gälla till och med årsskiftet 2023/2024. Även de lättnader som gjorts för företagare förlängs.

Riksdag och regering har förlängt vissa av de tillfälliga reglerna som gällt under Coronapandemin.

De regler som förlängts är:

  • Lättnaden i arbetsvillkoret som gäller till och med den 31 december 2023. Det betyder att arbetsvillkoret även fortsatt kommer att uppfyllas enligt huvudregeln om du arbetat minst 60 timmar per månad i sex månader. Likaså betyder det att alternativregeln uppfylls genom 40 timmars arbete per månad och totalt minst 420 timmar under sex sammanhängande månader.
  • Lättnaden i karensvillkoret som gäller till och med den 31 december 2023. Det betyder att en ny ersättningsperiod hos a-kassan även fortsatt inleds med två karensdagar.
  • De höjda ersättningsnivåerna gäller också till och med 31 december 2023.
  • Reglerna om vilande företag och undantaget gällande femårsregeln samt den tillfälliga regeln som möjliggör för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få ersättning från a-kassan fortsätter gälla även under år 2023.