Pensionsåldern höjs till 66 år från och med den 1 januari 2023.

Pensionsåldern höjs till 66 år från och med den 1 januari 2023. Detta innebär att du som är född 1958 och senare kan vara medlem i a-kassan tills du fyller 66 år. Du kan också få ersättning fram till dess.

Tjänstepension kommer fortfarande att kunna betalas ut från och med 65 års ålder. Uttag av tjänstepension påverkar ersättningsrätten. Om du tar ut tjänstepension samtidigt som du har ersättning från a-kassan ska du meddela oss det.