Arbetstidskonto

Arbetsgivaren ska enligt avtal upprätta ett arbetstidskonto för alla anställda. Till varje arbetstidskonto avsätts ett belopp som beräknas per kalenderår. Underlag är den lön som betalats ut under kalenderåret. Avsättningen för 2019 är 2,64 % av lönesumman.

Belopp på arbetstidskonto kan tas ut som:

  • betald ledig tid
  • deltidspensionspremie
  • kontant ersättning.

Arbetsgivaren ska senast den 15 februari lämna uppgift till den anställde om storleken på den avsättning som gjorts. Den anställde ska senast den 28 februari meddela arbetsgivaren skriftligen hur avsättningen ska utnyttjas. Om arbetsgivaren inte får något meddelande, betalas beloppet ut som deltidspensionspremie. Den anställde har rätt att varje år välja ett av de tre alternativen.

För anställd som vill ta ut ledighet gäller:

 

Löneunderlag

 Avsätt-
ning
procent

Betald ledighet, timmar per år

Period för ledighet

Veckoarbetstid

40

38

36

1/1-31/12 2017

2,64

1/4 2018-31/3 2019

47,5

45

43

1/1-31/12 2018

2,64

1/4 2019-31/3 2020

47,5

45

43

1/1-31/12 2019

2,64

1/4 2020-31/3 2021

47,5

45

43