Info om Teamsmötet

När du klickar på länken till mötet ansluts du till ett videomöte i Teams. Teams har en meny där du kan visa vilka som är deltagare på mötet. Teams har även en chattfunktion där du kan skriva frågor. Du kan välja att slå av eller på din videokamera och mikrofon. Det är bra att ha mikrofonen avstängd när du inte talar. Om du vill begära ordet klickar du på handen och väntar tills det blir din tur att tala.