Frågor och svar om corona

Coronaviruset och dess effekter påverkar hela samhället. Många känner en allmän oro men även en oro för vad som händer på arbetsplatsen. Här listar vi frågor och svar om exempelvis korttidspermitteringar, smittskydd och försäkringar.

Det finns många frågor relaterade till arbetet. Av den anledningen har vi samlat de vanligaste frågorna med svar här.

Den här sidan uppdaterades senast den 18 maj 2020.

Min arbetsgivare vill inte att jag kommer till jobbet på grund av smittrisk, har jag rätt till lön trots att jag inte är sjuk?
Ja, du har rätt till lön från din arbetsgivare precis som vanligt eftersom det är din arbetsgivare som vill att du ska stanna hemma. Rätten till lön gäller oavsett om arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter eller inte.

Samma sak gäller om arbetsgivaren inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt på grund av brist på material eller råvaror och därför nekar arbetstagare att komma till jobbet. Arbetstagaren anses stå till arbetsgivarens förfogande.

Jag behöver alltså inte ta semester eller annan ledighet för den här tiden?
Nej, du behöver inte ta semester.

Kan arbetsgivare kräva att anställda testar sig?

Nej, arbetsgivare har formellt sett inte rätt att kräva att anställda testar sig för att se om de bär på coronaviruset. Detta gäller såväl förebyggande som vid insjuknande. Med tanke på den speciella situationen som uppstått runt coronaviruset kan det finnas behov av att säkerställa att de som kommer till arbetsplatsen är friska. Hur det ska hanteras bör lokala parter komma överens om.

Min arbetsgivare pratar om smittbärarpenning. Vad är det?
Eftersom regeringen har beslutat att klassa Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom har du rätt till en särskild smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få ersättning från Försäkringskassan krävs dock läkarintyg på att du är smittad. Smittbärarpenning kan också betalas ut för att arbetstagaren ska till en läkare för att utreda om man är smittad.
Läs mer om smittbärarpenning

 
Jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset och stannar därför hemma. Har jag rätt till lön från min arbetsgivare då?
Nej, du har inte rätt till lön om du själv väljer att stanna hemma utan att göra upp det med arbetsgivaren.

 

Jag har blivit sjuk men vet inte om det är covid-19. Hur gör jag och vem betalar min sjuklön?

Anmäl att du är sjuk till din arbetsgivare som vanligt.

De första 14 dagarna har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare oavsett vad det är för sjukdom. Arbetsgivaren gör ett karensavdrag för första dagen men eftersom karensavdraget är slopat under perioden 11 mars-31 maj 2020 för alla sjukdomar får du ersättning även för första dagen om du ansöker om det hos Försäkringskassan.  Ersättningen för karensavdraget är 700 kr för alla. Detta träder ikraft den 7 april och kommer att gälla retroaktivt från och med den 11 mars. Försäkringskassan kommer att öppna en e-tjänst den 7 april där ansökan görs.

Beslut har tagits om att förlänga ersättningen för första sjukdagen. Perioden är förlängd från 1 juni till och med den 30 september och innehåller ett förhöjt karensavdrag på 804 kronor.

Läs mer om karensavdrag här

Är du sjuk mer än 14 dagar är det Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning.

Behöver jag ha läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning?
I vanliga fall krävs det läkarintyg om du är sjuk mer än 7 dagar men den bestämmelsen har ändrats på grund av coronaviruset. Detta gäller från den 27 mars.
Som det är nu kan du vara hemma 21 dagar innan du behöver gå till läkare och få läkarintyg för att ha rätt till sjukpenning.
Läs mer om läkarintyg här. 

Vad innebär regeringens förslag om korttidspermittering?
Det nya förslaget om korttidspermittering som presenterades av regeringen den 16 mars innebär att krisdrabbade företag får hjälp av staten att betala ut löner. Syftet är att rädda svenska jobb. Den 2 april röstade riksdagen igenom regeringens förslag.

Att bli korttidspermitterad innebär att du under begränsad tid går ner i arbetstid och lön. Du får en något sänkt lön under perioden, men inte i samma omfattning som den sänkta sysselsättningsgraden. Du får fortsatt ut minst 88 procent av lönen.

Sammanfattningsvis:
Du kommer att ha jobbet kvar.
Du arbetar färre timmar med lite lägre lön under en begränsad period.
När perioden med korttidspermittering är över återgår du till din vanliga sysselsättningsgrad och lön.

När börjar korttidspermittering gälla på min arbetsplats?
När din arbetsgivare har tecknat avtal (förhandlat med lokal ombudsman) om korttidspermittering med Livsmedelsarbetareförbundet börjar det gälla på din arbetsplats.

Jag är förtroendevald och på mitt företag så vill arbetsgivaren förhandla om korttidspermittering, hur gör jag?
Inled aldrig förhandlingen utan att ni haft kontakt med er ombudsman


Vi har hängavtal, hur blir det för
mig?
Möjligheten till korttidspermittering gäller även på din arbetsplats.

Vem kan bli korttidspermitterad?
För att kunna omfattas av korttidspermittering ska du ha varit anställd i minst tre månader hos arbetsgivaren.

Hur länge kan jag bli korttidspermitterad?
Korttidspermittering mellan 20–60% kan pågå som högst sex månader med möjlighet till förlängning på ytterligare tre månader. 
Från 1 maj är det dessutom möjligt att bli korttidspermitterad på 80%, vilket innebär att du enbart arbetar 20%. Detta kan bara ske under 3 månader, perioden 1 maj till 31 juli 2020.

Vad händer när jag blir korttidspermitterad?
Du ska få veta hur mycket du ska jobba, om du ska jobba 80%, 60%, 40% eller 20% av din ordinarie arbetstid.
Du ska också få veta vilka dina nya arbetstider blir med tanke på att du går ner i tid.

Jag är korttidspermitterad, vad blir min lön?

Om du går ner i tid och jobbar 80% får du 96% av din lön inklusive eventuella tillägg.
Om du går ner i tid och jobbar 60% får du 94% av din lön inklusive eventuella tillägg.
Om du går ner i tid och jobbar 40% får du 92,5% av din lön inklusive eventuella tillägg.
Om du går ner i tid och jobbar 20% får du 88% av din lön inklusive eventuella tillägg.

Jag är permitterad med statligt stöd. Behöver jag själv ansöka för att få de statliga pengarna?
Nej, du behöver själv inte ansöka om pengar. Arbetsgivaren betalar din lön och ansöker därefter om det statliga stödet hos Tillväxtverket.

Har jag rätt till A-kassa under tiden jag har korttidspermittering?
Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.

Påverkas arbetsvillkoret hos A-kassan om jag har varit korttidspermiterad och sedan blir uppsagd och behöver söka ersättning från en A-kassa?
Månader som den sökande har deltagit i korttidspermittering ska enligt huvudregeln hoppas över vid bestämmande av arbetsvillkoret. Om dagsförtjänsten trots korttidspermittering blir högre än den dagsförtjänst som annars hade gällt så ska den tiden emellertid räknas med.


Kan jag säga upp mig om jag hittar ett nytt jobb under permitteringen?

Ja. Det finns inget som hindrar dig från att byta jobb bara för att du är permitterad. Vanliga regler vid uppsägning gäller.
 

Hur blir det med min semester?
Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidspermittering. Du har rätt att ta ut din semester som vanligt under perioden juni – augusti.


Får jag behålla sparad semester, extra ledighetsdagar och annan intjänad arbetstid?

Intjänade extra ledighetsdagar, sparad semester och annan intjänad arbetstid påverkas inte av en korttidspermittering. De behöver inte heller läggas ut innan ett avtal om korttidspermittering införs.

Påverkar det här min pension?
Ja, din pension kommer beräknas på det totalbelopp som betalas ut till dig i lön. Får du 96% av din ordinarie lön kommer pensionen beräknas på dessa 96% o s v.


Påverkar korttidspermitteringen min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om jag skulle bli sjukskriven?

Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan att du är korttidspermitterad i samband med att du ansöker om ersättning för till exempel karensavdrag och VAB. 


Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

Nej.

Ger viruset rätt till arbetsskadeförsäkring?

Det är för närvarande inte fastställt om coronaviruset är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas enligt förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.


Min arbetsgivare hotar med varsel på grund av hur coronaviruset slår ekonomiskt mot företaget. Vad gäller?

När det gäller varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist finns bestämmelser i både kollektivavtal och lag. Dessa gäller, oavsett situationen med coronaviruset. Ta kontakt med din arbetsplatsklubb eller din ombudsman för mer information om vad som gäller just där du jobbar. 


Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kan jag bli korttidspermitterad även under uppsägningstiden?

Ja, du kan bli korttidspermitterad även under uppsägningstiden.


Vad har jag för lön om jag blir korttidspermitterad under min uppsägningstid?

Under uppsägningstiden ska arbetsgivaren betala lön samt övriga ersättningar i enlighet med de regler som gäller för den ordinarie anställningen. Någon löneminskning ska alltså inte ske.

Hur kan jag klara ekonomin i väntan på statlig lönegaranti?

Om din arbetsgivare har gått i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. I vissa fall kan det dröja innan pengar från statliga lönegarantin betalas ut. För att hjälpa personer i en sådan situation erbjuder Swedbank ett förskottslån på upp till 30 000 kronor.
Lånet erbjuds medlemmar inom Livs och övriga LO-förbund.

Läs mer och lämna intresseanmälan här: Swedbank förskottslån intresseanmälan

Behöver du pausa amorteringarna för dina lån?

Om din ekonomi har påverkats av effekterna av coronapandemin finns möjlighet att tillfälligt pausa amorteringar på dina lån. Swedbank erbjuder tillfällig amorteringsbefrielse för bolån fram till den 31 augusti 2021 och upp till sex månader för andra lån. Det här gäller oavsett om din arbetsgivare gått i konkurs eller inte.

Läs mer här: Swedbank tillfällig amorteringsbefrielse

Var finns information om covid-19 på andra språk än svenska? (Uppdaterad 200518)

På följande länk kan du läsa om coronaviruset och hur vi kan skydda oss på engelska och ett antal asiatiska språk. Informationen är framtagen av IUL, den Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen.

Basic principles of protection from covid-19

Information på ytterligare språk finns att ta del av på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Skydda dig och andra från smittspridning

Jag är inte medlem i facket, vad händer med mig?
Arbetsgivaren är skyldig att följa lagar och avtal för alla anställda men för att säkerställa din trygghet på arbetsplatsen bör du gå med i Livs


Har du fler frågor om läget på jobbet?

Vänd dig till din arbetsplatsklubb, din ombudsman eller kontakta förbundet på 08-796 29 00.

Här finns ytterligare länkar som kan ge information och svar på frågor:

Livs ingår överenskommelse om korttidspermittering

Folkhälsomyndigheten

Myndigheternas informationssida vid kris

Försäkringskassans information om Corona

Folksam om hemförsäkringen och Corona

AFA-försäkring om vilka försäkringar som gäller

Inträdesansökan till Livs