Betala första medlemsavgiften via Swish

Swishbetalning

Du som arbetar inom Livsmedelsarbetareförbundets verksamhetsområde och har begärt inträde i förbundet digitalt kan bli medlem i förbundet direkt genom att betala in din första medlemsavgift via Swish.  

Medlemskapet börjar gälla från första dagen i den månad din inträdesansökan kommer till förbundet och för vilken avgiften betalats in. Vill du bli medlem direkt kan du betala in din första avgift via Swish. 

Du kan bara betala in medlemsavgiften via Swish för den månad du begär inträde i förbundet om den månaden är samma månad som innevarande månad.

Exempel: Du skickar in din inträdesansökan till förbundet den 25e och vill bli medlem i förbundet fr o m den 1e i innevarande månad. Eftersom inträdesmånaden är samma månad som den vi befinner oss i kan du swisha in din första avgift och på så vis bli medlem direkt.

I medlemsavgiften ingår avgiften till livsmedelsarbetarnas a-kassa.

För att betala första medlemsavgiften via Swish:
  1. Swisha summan som motsvarar rätt medlemsavgift till swishnummer 123 098 46 41.
    Medlemsavgiftens storlek utgår från skattepliktig inkomst.
    Här finns information om medlemsavgiften. 

  2. Skriv Medlemsavgift ÅÅÅÅMMDD-XXXX i swish-appens meddelandefunktion.
    ”Medlemsavgift” ska stå för att förbundet ska veta vad summans avser. 
    ÅÅÅÅMMDD-XXXX motsvarar personnumrets tolv siffror och behövs för att vi ska veta vem inbetalningen avser. 

För att säkerställa rätt hantering av inbetalningen är det bra om du även skickar ett mejl till medlemsservice@livs.se  för att informera om att medlemsavgift XXX  kronor är inbetald med Swish för medlem ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Ange för vilken månad inbetalningen gäller.

Det går självklart bra att skicka in inträdesansökan för att sedan betala första avgiften efter att förbundet skickat faktura.