Vad är medlemsavgiften?

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror på din inkomst före skatt. Medlemsavgifterna inkluderar avgift till a-kassan.

Medlemsavgifter 2019

 

Månadsinkomst

Medlemsavgift/månad

0- 6 426 kr 158 kr
 6 427 – 9 981 kr  385 kr
 9 982 – 15 550 kr  505 kr
 15 551 – 22 644 kr  580 kr
 22 645 –   650 kr