Vad är medlemsavgiften?

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror på din inkomst före skatt. Medlemsavgifterna inkluderar avgift till a-kassan.

Medlemsavgifter 2022

 

Månadsinkomst

Medlemsavgift/månad

0- 6 800 kr 168 kr
 6 801 – 10 460 kr  395 kr
 10 461 – 16 280 kr  515 kr
 16 281 – 23 730 kr  590 kr
23 731 –   660 kr