Vad är medlemsavgiften?

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror på din inkomst före skatt. Medlemsavgifterna inkluderar avgift till a-kassan.

Medlemsavgifter 2024

Månadsinkomst Medlemsavgift
0 - 7 250 kr 178 kr
7 251 – 11 150 405 kr
11 151 – 17 355 525 kr
17 356 – 25 296 600 kr
25 297 – 670 kr

I medlemsavgiften till förbundet ingår medlemsavgiften till a-kassan.