Stefan Löfvens tal

Tack!
Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.
Jag vill gratulera till en lyckad kongress.
Ett uttalande från er som har spridits på nätet är: ”Ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största orättvisor.”
Och vad annat kan jag säga än att ni har rätt.
Vad kan vara mer orättvist än att inte få påbörja att sitt liv? Att inte få bli en del av samhället? Att inte få visa vad du går för?
Det är därför som vi socialdemokrater strider för att visa att det finns en annan väg för unga, än den borgerliga regeringens ständiga passivitet.
Därför att ungdomsarbetslösheten går att avsluta.
Den är ingen självklarhet. Den är ingen naturlag.
Det är vi själva som bestämmer vilka möjligheter vi ska ge unga.
Det är vi själva som avgör om de ska bli en del av samhället eller inte.
Regeringen har valt sin väg. Gymnasieskolan har fått mindre resurser, över 18 000 högskoleplatser har tagits bort, och Arbetsförmedlingen förmedlar bara väntan.

Vi socialdemokrater har en annan väg.
Vårt mål är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020, och vårt första steg kommer att vara att införa en 90-dagarsgaranti för alla unga under 26 år.
Vi investerar så att varje ung inom 90 dagar kan garanteras utbildning, praktik eller arbete.
Den gör passivitet till en omöjlighet, och den avslutar långtidsarbetslösheten som fenomen bland unga.
Det är dags att vi säger det till alla unga Sverige:
Du ska aldrig någonsin lämnas bakom,
du ska studera, praktisera eller arbeta,
och du ska kunna nå din förhoppning om framtiden.
Det är vårt löfte till Sveriges unga!

Och för att bekämpa ungdomsarbetslöshen behöver vi också rädda den svenska skolan.
Skolresultaten har sjunkit för varje år med borgerlig regering. Det är tydligt att den svenska skolan inte behöver mer symbolpolitik – utan riktiga satsningar.
Och det som är absolut viktigast för att alla barn ska lyckas är tiden med sin lärare.
Därför vill vi stärka lärarna, öka kompetensutvecklingen och möjligheten till karriär.
Vi vill minska lärarnas byråkratiska börda, så att de kan sätta barnen framför blanketterna.
Och vi vill investera två miljarder för att minska klasserna, med upp till fem barn i unga åldrar, så att varje lärare kan ge mer tid åt både de som halkat efter och de som vill springa före.
Och vi ska aldrig ge upp på en enda unge.
Det är därför vi vill förlänga skolplikten till gymnasiet – men samtidigt skapa de stöd och nya vägar till examen som krävs för att alla ska kunna nå dit.
Därför vill vi också ge större stöd till skolor med stora utmaningar och skapa en sommarskola för dem som behöver komma ikapp.
Och detta är väldigt viktigt: Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga!

Men för att nå lägst arbetslöshet i EU 2020 behöver vi framför allt stärka Sveriges position i den globala ekonomin. Det behöver jag inte berätta för er – jag vet att 70 procent av era medlemmar arbetar i globala företag.
I flera decennier har borgerliga debattörer gång på gång sagt att svensk industri är död. Lika många gånger har de haft fel.
Svensk industri är världsledande. Den är i högsta grad vid liv – men den behöver också alltid ny livskraft.
Förra året besökte jag ett mejeri i Kalmar. Där investerade de i ostproduktionen, och samverkade tillsammans med kommunen. Det gjorde att de kunde hålla sig längst fram i konkurrensen, och exportera till länder som USA, Ryssland och Australien. De siktade till och med på Paris.
Det är det här vi vill skapa mer av, genom en aktiv näringspolitik. Vi vill stärka innovationskedjan så att fler idéer kan bli varor och tjänster som kan nå internationella marknader.
Då behövs det samverkan mellan företag, forskare och fackförbund, så att vi kan röja undan hinder för tillväxt. Då krävs det att vi satsar på forskning, riskkapital och exportstöd.
Vi behöver också investera i omställning i arbetslivet, så att fler snabbt kan nå nya jobb.
Därför investerar vi i trygghet – i en bättre och billigare arbetslöshetsförsäkring, och en sjukförsäkring du kan lita på. Men också i utbildning – så att du snabbt kan ta ett nytt jobb om ditt gamla försvinner.

Idag rycker den borgerliga regeringen ut delar ur den svenska modellen. Då faller hela bygget. Det kan 428 000 arbetslösa berätta för dem.
Vi måste samarbeta och investera i varandra. Sverige är ett litet land. Vi kan aldrig bli störst – men vi kan bli bäst.
Det vet vi i arbetarrörelsen: Ensamma står vi svaga i den globala konkurrensen. Men samlade är vi oerhört starka!

Vänner,
ska Sverige stå sig starka i en globaliserad värld så behöver vi också skapa trygghet på våra arbetsplatser.
Idag slits människor ut av stress och arbetsskador. Det är en ekonomisk idioti – men framför allt en personlig tragedi för dem som drabbas.
Den borgerliga regeringen talar gärna om att vi alla måste jobba längre. Men hur ska människor kunna vara kvar i arbete, om arbetet stressar sönder, skadar eller till och med dödar?
Hur ska unga påbörja sina karriärer om de fastnar i SMS-anställningar och permanenta vikariat?
Nej, Sverige kan inte ta sig an 2000-talet med arbetsmiljöer från 1800-talet.
Ska vi bli bäst i EU 2020 behöver vi ett arbetsliv som inte krossar, utan förverkligar, drömmar!

Grunden för Sveriges styrka är också vår gemensamt finansierade välfärd.
Min mor jobbade som hemsamarit när jag växte upp. Hon åkte runt på en moped mellan hemmen, och när vintern kom köpte hon en skoteroverall för att kunna fortsätta.
Hon hjälpte dem med det som behövdes, matlagning och städning – men ibland kunde de också ringa hem till oss och fråga om råd eller småprata lite. Jag förstod vilket värde hon måste ha haft för dem.
Idag har välfärden fått vara slagpåse allt för länge.
Nu kan inte kommunerna erbjuda förskoleplatser på de tider då folk arbetar.
Nu får hundratusen människor stanna hemma med sina föräldrar därför att äldreomsorgen brister.
Nu hörs ramaskrin från sjukvården både i Stockholm och Skåne på ett sätt som inte borde vara möjligt i Sverige 2013.
Och faller välfärden, då faller tryggheten. Och faller tryggheten, då faller grunden för hela den svenska modellen.
Därför är det dags att sätta människors intresse framför vinstintresset i välfärden.
Nu är det dags att sätta vård, skola och omsorg före nya skattesänkningar.
Nu är det dags att inse att när människan är som svagast – då ska vår gemenskap vara som starkast!

Ska Sverige stå starkt i globaliseringen behöver vi också fortsätta att gå mot ett jämställt samhälle.
Samtidigt som vi driver en agenda för jobben, skolan och välfärden, får vi inte tappa fokus i det feministiska arbetet – och steg för steg gå mot ett jämställt familjeliv, arbetsliv och näringsliv.
Vi behöver också tala om våldet mot kvinnor. Jag har under våren läst Maria Svelands bok ”Hatet”, som handlar om hur kvinnor som tar del i samhällsdebatten idag möter hat och hot av antifeministiska män. Den slog mig i hjärtat.
Våld, eller hot om våld mot kvinnor sker på många olika sätt i samhället – men har samma mål: att förminska, att kuva, att beröva kvinnor deras människovärde.
Och uppgiften att förändra detta kan aldrig läggas på dem som utsätts för hatet – det ligger på oss.
Och vi ska stå upp, kvinnor och män, sida vid sida, mot alla som försöker tysta kvinnors röster.
Vi ska visa att de inte kan vrida klockan tillbaka.
Vi ska visa att vi inte kan kuvas.
Vi ska visa att hot och hat inte kan stoppa feminismen.
Inte idag. Inte imorgon. Inte någonsin.

Och vänner,
det är det här helhetsgreppet – kring jobben, skolan, välfärden och jämställdheten – som krävs för att få Sverige på rätt väg igen.
Det är en reformagenda som vi tillsammans i arbetarrörelsen har förberett nu i över 6 år, och den fylls med nya förslag för varje dag som går.
Det är en reformagenda som kommer att förändra många människors liv i grunden.
Men det är också en reformagenda som bara kan genomföras om vi vinner valet.
Nu börjar valrörelsen.
Vi har ett viktigt kyrkoval, ett EU-val och ett riksdagsval framför oss.
Varje timme jag arbetar, varje tal jag håller, varje steg jag tar är ett steg jag tar kommer att vara för att vinna det här valet.
Det är en skillnad på att vilja, och att ha bestämt sig, och jag har bestämt mig för att gå segrande ur den här valrörelsen. Har ni?
Är ni redo att avsluta 8 år av moderat regering?
Är ni redo att genomföra den reformagenda arbetarrörelsen formar?
Är ni redo att förändra livet för 428 000 arbetslösa, för 1,4 miljoner skolbarn, för varje familj som vill kunna förlita sig på Sveriges ekonomi och välfärd?

Jag vet att jag är redo.
Jag vet att socialdemokraterna är redo.
Och jag vet att ni är redo.
Så nu sträcker vi på oss.
Vi går ut på gator och torg med stolthet inför vårt uppdrag,
ödmjukhet inför utmaningarna framför oss,
och en obönhörlig vilja att förändra Sverige.
Vänner,
arbetarrörelsen har värderingarna,
vi har idéerna,
vi har lösningarna
- och nu vinner vi val så de blir verklighet.