Vilka försäkringar har jag på jobbet?

Avtalsförsäkringarna gäller alla anställda på en arbetsplats med kollektivavtal och finansieras genom att arbetsgivaren betalar in en del av lönesumman till försäkringen.

Försäkringarna omfattar:

  • arbetsskada,
  • långvarig sjukdom,
  • arbetslöshet och
  • dödsfall.
  • avtalspension som kompletterar den allmänna pensionen

Avtalsförsäkringarna tecknas i AFA försäkring och avtalspensionen i FORA – följ länkarna för mer information:
Information om avtalsförsäkringarna i AFA försäkring
Information om tjänstepensionen i FORA

Sedan 1 januari 2021 finns Avtalat som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Ett gemensamt bolag som ska förmedla information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring till cirka 200 000 arbetsgivare och nära 3 miljoner anställda.