Livs.se

2021-06-23 kl 10.39

Avtalsförsäkringar

När du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av flera försäkringar så att du ska bli tryggare på ditt arbete och i din vardag. Försäkringarna hjälper dig om något skulle hända på eller utanför jobbet, och dessutom får du avsättningar till en avtalspension utöver den allmänna pensionen, så att du kan leva ett bättre liv när du går i pension.
Kort om avtalsförsäkringarna

Här följer en översikt av de olika avtalsförsäkringarna. Vill du veta mer – kontakta försäkringsinformatören på din arbetsplats eller din region!

Det finns också mer att läsa på

Sjukförsäkring, AGS

I jobb som våra är det nog få som klarar sig helt från sjukfrånvaro. Vilket ju dessvärre märks direkt i lönekuvertet, mer ju längre sjuktid det handlar om. Som en del i vår försäkrade medlemstrygghet har vi som medlemmar i Livs vår Avtalsgruppsjukförsäkring AGS som i varje fall delvis fyller ut inkomstbortfallet.

Om du blir sjukskriven en längre period kan du få ersättning utöver de pengar som Försäkringskassan eller din arbetsgivare betalar ut.

Föräldrapenningtillägg, FPT

Föräldrapenningtillägg (FPT), lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning (premiebefrielseförsäkring). Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om man inte har rätt till föräldrapenningtillägg.

Föräldrapenningtillägget kan ge dig cirka 10 procent mer utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan vid föräldraledighet med nyfött eller adopterat barn.

Trygghetsförsäkringen, TFA

Inom våra yrken är arbetsskadorna fortfarande alldeles för många. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada hjälper dig att jämna ut inkomstbortfall efter en skada, och den ersätter också en del av de utlägg som följer med behandlingen av den. Som med alla avtalsförsäkringarna gäller TFA endast om du jobbar på ett företag som har avtal med Livs.

Om du drabbas av en arbetsskada kan du få flera olika ersättningar utöver den från Försäkringskassan och ibland i ett tidigare skede.

Försäkring vid arbetsbrist, AGB

Om du fyllt 40 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ansöka om ersättning, även om du senare får nytt jobb.

Omställningsstödet är ett individuellt stöd som ska hjälpa till att hitta ett nytt arbete eller en utbildning. Stödet gäller vid arbetsbrist, nedläggning eller rationalisering på ett företag. Ersättning bedöms och betalas ut av Trygghetsfonden TSL.

Grupplivförsäkring, TGL

Ibland blir livet kortare än man tänkt sig. Din familjs försörjning om du dör är kanske den viktigaste delen i vårt försäkringsskydd. Vår grupplivförsäkring är uppbyggd i två delar: en del är avtalsenlig och en del finns som medlemsförmån.

Om du avlider i yrkesverksam ålder kan dina efterlevande få ersättning utbetald i en klumpsumma.

Avtalspension

Avtalspension SAF-LO baserar sig helt på individnivå. Hur stor din pension en gång blir avgörs således i grunden av din inkomst under alla dina yrkesverksamma år från 24–65 års ålder.

Din arbetsgivare betalar in pengar till din avtalspension varje år till Fora, som administrerar ditt ”pensionskonto”. Pensionsavsättningen är 4,5 procent av din bruttolön, men det finns en bestämmelse i kollektivavtalet som gör att du inte förlorar pensionspengar om du blir långvarigt sjuk. Då är det inte arbetsgivaren utan en särskild försäkring (premiebefrielseförsäkringen) som betalar.

Hur stor tillväxt du kan åstadkomma på ditt pensionskapital genom åren avgör sedan den slutliga pensionens storlek. Du bestämmer nämligen själv vilken sparform och förvaltare du vill anförtro dina pengar. Förbundet rekommenderar dock Folksam-LO Pension. Dels håller de marknadens lägsta avgifter, dels har facket full insyn och påverkansmöjligheter i förvaltningen då vi ju är stora ägare i bolaget.

Extra i Livs kollektivavtal

I Livs kollektivavtal finns dessutom överenskommelser om både arbetstidskonto och avsättning till delpension.

Arbetstidskonto

Arbetsgivaren ska upprätta arbetstidskonto för alla anställda. Till varje arbetstidskonto avsätts ett belopp som beräknas per kalenderår. Under­lag är den lön som betalats ut under kalender­året. Avsättningen för 2019 är 2,64 procent av lönesumman.

Belopp på arbetstidskonto kan tas ut som betald ledig tid, del­tids­pensions­premie eller kontant ersättning. Du har rätt att varje år välja ett av de tre alternativen. Arbetsgivaren ska senast den 15 februari lämna uppgift till dig om storleken på den avsättning som gjorts. Du ska senast den 28 februari meddela arbetsgivaren skriftligen hur av­sättningen ska utnyttjas. Om du inte gör det, betalas beloppet in som deltids­pensionspremie.

Deltidspension

Det görs även en extra avsättning till deltidspension som kan göra det möjligt att gå ner i arbetstid från det år du fyller 60. Avsättningen för 2021 är 1,4 procent av lönesumman. Om du inte tar ut delpension så fyller dessa pengar på din vanliga avtalspension den dag du går i pension.