Livs.se

2020-10-02 kl 12.00

Medlemsförsäkringar

Vi i Livs har förhandlat fram bra försäkringsskydd för alla medlemmar. Detta för att se till att alla har en grundtrygghet, som är viktig om något skulle hända. Vill du veta mer – kontakta din försäkringsinformatör eller annan lokal facklig företrädare för Livs eller närmaste Folksamkontor.

Fullständig information och villkor finns att ta del av på Folksams webbplats. 

Observera att medlemsförsäkringarna ingår inte i det kostnadsfria elevmedlemskapet.


Hemförsäkring

Försäkringen ingår i ditt medlemskap.

En fullständig hemförsäkring som gäller för dig som är medlem i Livs och övriga personer som är folkbokförda på samma adress. Du har också möjlighet att teckna tillvalsförsäkringar till hemförsäkringen, till exempel för bostadsrätt.

Inkomstförsäkring

Försäkringen ingår i ditt medlemskap.

LIF kompletterar dagpenningen från a-kassan under de första 200 ersättningsdagarna för medlemmar som tjänar över a-kassans inkomsttak. Genom LIF kan alla medlemmar få cirka 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Under den tiden får du inte ha varit arbetslös.

Medlemsolycksfall – Fritid

Försäkringen ingår i ditt medlemskap. Du kan också teckna försäkringen som tillval för din livspartner.

Försäkringen gäller för olycksfall på fritiden. Exempel på ersättningar: akutersättning, ersättning för sjukhusvistelse, rehabilitering, tandskador. Kroppsskadeersättning 2 000 – 25 000 kronor. Ersättning för medicinsk invaliditet med högst en miljon kronor. Krisförsäkring med högst 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut samt engångsersättning på 4 000 kronor vid vissa händelser.

Barngrupplivförsäkring

Försäkringen ingår i ditt medlemskap.

Ersättningen är 35 000 kronor vid barns dödsfall. Gäller för medlems och/eller medlems livspartners barn. Försäkringen gäller t o m det kalenderår då barnet fyller 18 år. Gäller även dödfött barn som framfötts efter graviditetsvecka 22.

Kompletterings-TGL (Tjänstegruppliv)

Försäkringen ingår i ditt medlemskap.

Gäller för medlem som inte omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring TGL eller Avtalsgrupplivförsäkringen AGL på grund av att kollektivavtal inte hunnit tecknas på arbetsplatsen eller att efterskyddstiden har löpt ut. Kompletterings-TGL förlänger ditt försäkringsskydd fram till ålderspensionen eller så länge som du är kvar i produktionen. Förutsättningen är att du står kvar som medlem i Livs.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Tillvalsförsäkring som du ansluts till automatiskt om du inte tackar nej. Du kan också teckna försäkringen som tillval för din livspartner.

Försäkringen innebär bland annat en kostnadsersättning efter tre månaders sjukdom på 1 400 kronor (engångsersättning). Vid sjukdom längre än 3 månader: 1 400 kronor per månad. 50 000 kronor kontant ersättning vid diagnoser, såsom cancer, stroke, hjärtinfarkt, MS med flera. Vid dödsfall betalas 250 000 kronor ut.

Medlemsbarn

Tillvalsförsäkring.

Som medlem i Livs har du möjlighet att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom upp till 25 år (måste tecknas innan barnet fyllt 18 år). Du kan även teckna försäkringen för barnbarn. Medlemsbarn ersätter läke- och resekostnader, övriga kostnader, sjukhusvistelse – och ger ersättning för invaliditet.

Försäkringar för våra pensionärer

Ingår i medlemsavgiften för pensionärsmedlemmar som gått i pension den den 1 juli 2012 eller senare. Tillvalsförsäkring för övriga.

– Olycksfall 60+ (ersättning vid läkar-/sjukhusvård, merkostnader, invaliditet och dödsfall vid olycksfall).
– Hemförsäkring (samma omfattning som för yrkesverksamma –se ovan).

Vissa äldre pensionärsmedlemmar kan ha en gällande grupplivförsäkring. Kolla med förbundet.

Tillvalsförsäkringar för våra pensionärer

Du kan för dig själv teckna Sjukdom 60+ och för din livspartner kan du teckna Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+. Sjukdomsförsäkringen ger skattefri engångsersättning vid vissa diagnoser före medlemmens 85-årsdag, såsom cancer, stroke och Alzheimers demens. Olycksfallsförsäkringen inkluderar bland annat ersättning vid läkar-/sjukhusvård, merkostnader, invaliditet och dödsfall vid olycksfall.