3 vanliga orsaker till dålig arbetsmiljö

1. Stress

Stress och underbemanning ökar riskerna för olyckor och belastningsskador. Kraven på effektivitet har ökat, färre människor ska göra mer. Samtidigt har automatiseringen drivits hårt i livsmedelsbranschen. Men mellan maskinerna finns ”restjobben”, arbetsuppgifterna som bara kan göras manuellt av människor. Restjobben är stressiga, monotona och oerhört slitsamma för kroppen. De utförs ofta av kvinnor. En annorlunda arbetsorganisation kan enkelt förbättra situationen. Fler arbetsgivare måste använda sig av den möjligheten.

2. Rädsla

Rädsla för att kritisera dålig arbetsorganisation och farlig arbetsmiljö gör jobben mer riskfyllda. Med en visstidsanställning är det inte alltid så lätt att vara modig och säga ifrån. Rädslan för att bli arbetslös är stor. Men de arbetsgivare som rider på den känslan är förlorare i längden. Det är mer lönsamt att ta vara på modet och viljan att ifrågasätta och förbättra.

3. Okunskap

Okunskap eller ointresse från arbetsgivarens sida kan göra jobben farligare. Arbetsgivaren har det fulla ansvaret för arbetsmiljön och är också skyldig att informera om riskerna på arbetsplatsen och utbilda om det behövs. Vid en närmare granskning visar det sig att många som har fått belastningsskador, eller har skadat sig, inte har fått rätt utbildning eller information om vilka risker de varit utsatta för.