Uttalande från kongressen

Mat är mat och inget annat

Tillgång till tillräcklig, säker och näringsrik mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det lever uppskattningsvis 820 miljoner människor i svält. De lant- och livsmedelsarbetare som hjälper till att föda världen kan ofta inte äta sig mätta själva. De löper dubbelt så stor risk att dö på jobbet som anställda inom andra sektorer, och de står oftast utan lagligt skydd när det gäller rättigheter, hälsa och välfärd.

Den växande maktkoncentrationen hos de transnationella företagen inom livsmedelssektorn har försämrat möjligheterna att föda världens befolkning.

Enorma arealer i Afrika används för att odla snittblommor till västvärlden istället för mat till de svältande. Mat som skulle kunna mätta många används istället till att producera drivmedel. Ett exempel är matkrisen i Mexico där majs används som råvara till etanoltillverkning.

Mat är mat och ska mätta magar i tredje världen och inte fylla bensintankar i västvärlden.

Vi livsmedelsarbetare är inte bara engagerade i en oavbruten kamp för att försvara fackföreningar, arbetstillfällen, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Vi vill också kämpa för att alla människor ska få tillräcklig, säker och näringsrik mat.

Vi kräver att världens regeringar gemensamt tar sitt fulla ansvar för att lösa världssvälten.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundets kongress den 31 maj 2009