Värna kollektivavtalen

Vi lovar att strida för våra kollektivavtal och att alla medlemmar omfattas av det. Detta uttalande togs på Livs kongress under tisdagen.

Högerns angrepp på våra kollektivavtal ska motarbetas med alla medel.

Kollektivavtal är en garant för den nordiska modellen och att makten över arbetslivet blir någorlunda likställt.

Genom kollektivavtalet blir vi starkare gentemot arbetsgivaren. Vi behöver inte heller konkurrera med varandra och arbeta med sämre villkor.

Kollektivavtalen är inte bara viktiga i Sverige utan i hela världen.

Vi kan i vår omvärld se hur det kan bli utan kollektivavtal:

  • Minilöner som fastställs av regeringar
  • Sämre arbetsmiljö
  • Sämre arbetstider

Listan kan göras hur lång som helst.

Därför kommer vi aldrig, aldrig att acceptera högerns angrepp. Det rör sig inte bara om angrepp på avtalen utan också om angrepp på vår fackförening och våra medlemmar.

Vi lovar att strida för våra kollektivavtal och att alla medlemmar omfattas av det.

Livsmedelsarbetareförbundets kongress den 2 juni 2009