Livs.se

2020-11-01 kl 09.53

På presskonferensen medverkade Unionens ordförande Martin Linder, Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand, IF Metalls ordförande Marie Nilsson, Livs ordförande Eva Guovelin samt GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på 29 månader

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

– Efter tuffa förhandlingar är det här bästa möjliga, inte minst nu i ett historiskt komplicerat läge. Det ligger i förhandlarens natur att alltid önska sig mer. Det är bra med ett framtungt avtal, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet..

Livsmedelsarbetareförbundet har fått till viktiga förändringar i modellen för lönerevisionen.

– Alla är garanterade en löneökning och vi har ökat det lokala fackliga inflytandet över lönefördelningen. Det har varit en viktig fråga för oss, säger Eva Guovelin.

Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. 

Förutom löneökningar innehåller avtalen även avsättningar till pension. 

För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott. 

Avtalen ger en värde på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Facken inom Industrin är ett samarbetsorgan för GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.