Avtal 2020

 

Den 1 november träffade Facken inom industrin en uppgörelse med industrins arbetsgivare. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

Industriavtalets giltighetstid förlängdes på grund av coronapandemin till den 31 oktober.  För förbundet handlade avtalsrörelsen främst om att driva förbättringar av villkor och löner.

5,4 procent (5,4 %) på 29 månader var avtalsvärdet på den uppgörelse som Facken inom industrin träffade den 1 november med industrins arbetsgivare. Det är ett högre värde i årstakt jämfört med förra avtalet. Det är det nya märket.

Facken inom industrins hade en gemensam målbild i 2020 års avtalsrörelse. Till målen hörde nivån på löneökningarnas storlek samt ytterligare avsättning till de olika systemen för deltidspension/flexpension. 

Livs och övriga LO-förbund krävde en låglönesatsning. Tjänstemannasidan drev inte den frågan men backade upp LO-förbunden.

Försäkringsuppgörelsen från april 2020 mellan Svenskt Näringsliv och LO förutsatte ett 29 månaders avtal för att träda i kraft och den delen har också varit viktig för LO förbunden. 

Vår styrka i förhandlingarna ligger i att vi är många som står enade. Genom att vi livsmedelsarbetare driver våra krav gemensamt ökar vår genomslagskraft gentemot arbetsgivarna. Det är det grundläggande värdet av medlemskapet och den fackliga rörelsen. 

Läs mer här om hur vi bedriver avtalsrörelsen.