Livs står bakom LO-samordningen och FI:s plattform

Den 19 november 2019 röstade Livs förbundsmöte ja till Facken inom industrins avtalspolitiska plattform och LOs gemensamma krav inför avtal 2020. Det här betyder att Livs kräver ökade löner på 3,0 procent, lägst 783 kr per månad.

– Våra krav är väl avvägda för att fortsatt garantera en reallöneutveckling och på en nivå som industrin kan bära, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. Nästa steg är att komplettera med branschspecifika krav och det kommer att ske under december. Kraven överlämnar vi till Livsmedelsföretagen den 20 december.

Facken inom industrins gemensamma krav i korthet:

  • En ytterligare avsättning ska göras till de system för arbetstidsförkortning/deltidspension som parterna tidigare träffat överenskommelser om.
  • Vid nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro ska introduktion till arbetsmiljörisker och rutiner samt arbetsmiljöpolicys ges.
  • För personer som varit föräldralediga och återgår i tjänst ska arbetsgivare upprätta en handlingsplan. Syftet är att föräldralediga inte ska missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling.

LO-samordningens krav i korthet:

  • Löneökningar med 3 procent dock med lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd.
  • Avsättning till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.

Läs mer om Facken inom industrins avtalspolitiska plattform och LO-förbundens samordning.