Höjda löner utrotar barnarbete

215 miljoner barn arbetar världen över. Detta är på ett eller annat sätt en direkt konsekvens av världsfattigdomen. Många av dessa barn arbetar under slavliknande förhållanden utan vare sig rättigheter eller ens i närheten av hyggliga arbetsvillkor. Detta uttalande togs på Livs kongress under måndagen.

Den internationella arbetsorganisationen ILO konstaterar i en rapport från 29 april 2013 att det mest effektiva sättet att utrota barnarbete är att rejält höja lönerna för de fattigaste. Vi menar att det är först när föräldrarna kan ta sig ur fattigdom som barnens situation förbättras.

Vi vill ta kampen för att ge alla barn de mänskliga rättigheter de har rätt till. Vi måste se till att vuxenvärlden tar sitt ansvar och garanterar mat, vatten och utbildning. Att barn tvingas till arbete är brott mot barnkonventionen, ett grovt brott mot mänskliga rättigheter.

Det är ofta fruktansvärde arbetsvillkor i länder där barnarbete förekommer. Vi nåddes idag av rapporten att över 100 anställda omkom i en slakthusbrand i Kina på grund av stora brister i arbetsmiljön.

Därför kommer vi i Livsmedelsarbetareförbundet fortsätta med vårt internationella arbete tills all fattigdom är utrotad.

Livsmedelsarbetareförbundets kongress den 3 juni 2013